copyright Stanisław & Julia Pagacz

Możliwości

Doktoraty

Zawsze szukam dobrych doktorantów. Idealny kandydat (lub kandydatka) na studia doktoranckie jest zmotywowany i produktywny, dobrze pracuje w zespole, a do tego zna podstawy statystyki - lub chętnie się ich nauczy.
Dlaczego warto dołączyć do naszego zespołu?
    - Pracujemy na jednym z czołowych wydziałów biologii w Polsce
    - Dobrze publikujemy i regularnie zdobywamy granty
    - Współpracujemy z wybitnymi zagranicznymi naukowcami
    - Dużo się u nas dzieje: bierzemy udział w licznych konferencjach, wyjazdach i warsztatach oraz organizujemy regularne spotkania i seminaria.

Jeśli chcesz dołączyć do naszej grupy, skontaktuj się ze mną i wytłumacz mi, jaki problem badawczy Ciebie interesuje oraz jaki masz plan na zrobienie z niego doktoratu. Ta rozmowa niekoniecznie przesądzi o kształcie twojej pracy doktorskiej – chcę raczej wiedzieć, że jesteś w stanie znaleźć interesujący problem naukowy i wiesz, jak się za niego zabrać. Oczywiście, nasze zainteresowania muszą się chociaż trochę pokrywać: przejrzyj listę naszych publikacji, żeby sprawdzić, czy byłbym dobrym promotorem w wybranym przez Ciebie zagadnieniu.

Prace licencjackie i magisterskie

Wolę przyjmować osoby, które wcześniej choć trochę pracowały ze mną w terenie. Wymagania to entuzjazm, pracowitość (rozumiana jako stała cecha charakteru, a nie cecha przejawiająca się na tydzień przed terminem oddania pracy) oraz znajomość angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie literatury naukowej. Tematy do uzgodnienia.

Udział w badaniach

Udział w naszych projektach naukowych to dobra okazja do nabycia doświadczenia w pracy terenowej oraz umiejętności przydatnych w badaniach zwierząt. Wolontariuszom pokrywamy koszty zakwaterowania, a czasem także koszty wyżywienia i dojazdu. Zainteresowane osoby proszę o kontakt emailowy.

artso web design